Logo for Stepit pedal

Dokumentation

Klicka på rubrikerna för att läsa dokumenten

Registrering hos Läkemedelsverket

Declaration of conformity

Norsk artikel om stillasittande

Film som visar funktionen

Stepit mot bensvullnad 1

Stepit mot bensvullnad 2

Stillasittande och ohälsa folkhälsoinstitutet.

Trombosprofylax enl. ACCP

Risk för blodpropp under långresor

Stepit vid perifer artärsjukdom

Bensvullnad hos gravida

Ökad syrsättning av huden med STEPIT

Länkar till info. om stillasittande

Stepit vid utredning av perifer artärsjukdom

Expert statement commissioned by Public Health England