Logo for Stepit pedal

Denna enkla pedal har utvecklats vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala genom samarbete mellan professor Christer Busch och kärlkirurgen professor David Bergqvist. Den har testats på kontorspersonal och flygpassagerare under långflygningar. STEPIT™ har också testats på Karolinska Universitetsjukhuset , både i Huddinge och Solna och har då visat sig motverka ankelsvullnad och förbättra syrsättningen av huden i underbenet.

Professor Christer Busch

STEPIT™ har väckt intresse över hela världen. Studier har inletts  bl a i England, Finland och  Sydafrika. Studierna varierar från effekten hos strokepatienter till förbättringar av läkningen av bensår och restless leg syndrome, diabetesproblem och svullna ben.

Många sjukdomstillstånd är ett resultat av dålig cirkulation i benen:

Svullna anklar och underben

Risk för blodpropp

Svårläkta bensår

Myrkryp i benen f.r.a. på natten (Restless Legs Syndrom)

Arteriell och venös insufficiens